SK  |  EN
Cieľom projektu je rozvoj Centra pre analýzu a ochranu dát a posilnenie jeho pozície na medzinárodnej úrovni. Zároveň sa bude realizovať výskum a vývoj excelentnosti v oblasti inteligentných IKT prostriedkov SmartLife s prihliadnutím na možnosti poskytovania služieb obyvateľom a na uplatnenie v celosvetovom meradle.

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát – II.etapa

Cieľom projektu je rozvoj Centra pre analýzu a ochranu dát a posilnenie jeho pozície na medzinárodnej úrovni.

Zároveň sa bude realizovať výskum a vývoj excelentnosti v oblasti inteligentných IKT prostriedkov SmartLife s prihliadnutím na možnosti poskytovania služieb obyvateľom a na uplatnenie v celosvetovom meradle.

Vyskumna_agentura_2
EU_fond_reg._rozvoja-bg

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát – II.etapa

Projekt ITMS2014+ 313021W479

Názov a sídlo prijímateľa
Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava

Súčasti projektu

  • priemyselný výskum unifikovaného dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy a experimentálnyvývoj zameraný na problematiku dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy (žiadateľ Asseco Central Europe, a. s.)
  • priemyselný výskum v oblasti špecifických vlastností a súvislostí získavaných dát z heterogénnych zdrojovIoT a experimentálny vývoj zameraný na verifikáciu modelov prevádzky SmartLife platformy vo vzťahu k životným situáciám bežného človeka (partner 2 DWC Slovakia a.s.)
  • priemyselný výskum v oblasti senzorických bodov a systémov na báze IoT a experimentálny vývoj voblasti senzorických prvkov a verifikácia ich funkčnosti (partner 3 NanoDesign, s.r.o.)
  • nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych senzorických IoT systémov (partner 4 Slovenská technická univerzita v Bratislave)
  • nezávislý výskum a vývoja v oblasti prijímania, spracovania a uchovávania veľkého množstva dát so zabezpečením princípov analýzy a ochrany dát a ochrany súkromia (partner 1 Centrum vedecko-technických informácií SR)
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.skwww.opvai.sk.

Viac informácií o projekte nájdete aj na www.itms2014.sk: Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát – II. etapa.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka