SK  |  EN
Realizovali sme desiatky úspešných projektov, kde výsledkom je dodávka funkčného a efektívneho softverového systému. Rozsah, trvanie a sofistikovanosť týchto projektov si vyžaduje profesionálny prístup k ich riadeniu, dôraz na odborné vzdelanie našich zamestnancov a využívanie všeobecne uznávaných metodických postupov.

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Od vzniku spoločnosti DWC Slovakia sme úspešne realizovali viac ako 60 projektov. Majú väčšinou integračný charakter a zahŕňajú viacerých projektových partnerov a zložité softvérové a hardverové systémy, takže takáto komplexnosť si vyžaduje skúseného a erudovaného riešiteľa a integrátora.

Zabezpečujeme efektívny profesionálny projektový manažment a termínové, vecné a finančné splnenie projektu v zmysle zmluvných záväzkov. Projektový manažment však je okrem využívania overených metodických postupov najmä o ľuďoch – o kvalifikovaných a proaktívnych projektových manažéroch, plne dedikovaných na projekty, za ktoré zodpovedajú.

Procesné znalosti

Súčasťou projektov je projektový manažment, analýza, návrh architektúry riešenia, integrácia, kastomizácia a inštalácia systému, vývoj a programovanie, testovanie, realizácia skúšobnej prevádzky, dodanie dokumentácie, školenia administrátorov, školenia používateľov informačného systému, zavedenie do produktívnej prevádzky a podpora prevádzky. Úspešne sme takto zvládli rozsiahle, robustné a škálovateľné systémy, využívané desiatkami až tisícami používateľov v danej inštalácii.

Verejná správa

Naše riešenia pre oblasť spracovania dokumentov sú v prevádzke na mnohých ministerstvách, centrálnych úradoch a vyšších územných celkoch v rozsahu stoviek používateľov v jednej inštalácii.

Realizovali a implementovali sme dokument manažment systému a automatizovanej správy registratúry v súlade s požiadavkami slovenskej legislatívy s využitím workflow, riešenia viacerých procesných oblastí, modulov podporujúcich životný cyklus rôznych typov dokumentov, skenovania všetkých prichádzajúcich dokumentov, vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb a integrácia na externé systémy, napríklad SAP alebo Identity Management. V prípade vyšších územných celkov systém podporuje aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC .

Komerčné organizácie

Realizácia a implementácia dokument manažment systému, skenovanie dokumentov, procesné spracovanie špecifických typov dokumentov, napríklad doručených faktúr v integrácii na ekonomický systém.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka