SK  |  EN

Fabasoft iArchive

Umožňuje on-line archiváciu. Podporuje trvalé uchovanie, zabezpečenie a znovupoužitie archivovaných dát v autentickej podobe.

Fabasoft iArchive uchováva archivovaný obsah pomocou výkonného nástroja Content Store, takže obsah je kedykoľvek k dispozícii v požadovanom tvare. Uloženie jedinej fyzickej kópie archivovaného dokumentu v rámci celej inštalácie v organizácii znižuje náklady na pamäťové médiá a zjednodušuje správu archívu.

Archivácia je viac než jednoduchý export dát z produkčného systému. Musí umožňovať trvalé uchovanie, zabezpečenie a znovupoužitie archivovaných dát v autentickej podobe počas dlhého časového obdobia. Elektronická archivácia si vyžaduje okrem uchovávania dokumentov a obsahov aj uchovávanie metadát. Fabasoft iArchive spĺňa tieto požiadavky a umožňuje tak dlhodobú bezpečnú archiváciu elektronických dokumentov s možnosťou ich revízie. Podporuje viaceré archívne systémy.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka