SK  |  EN

Fabasoft app.telemetry

Sústreďuje detailné dáta o priebehu činnosti aplikácie a časoch odozvy distribuovaných softvérových aplikácií.

Fabasoft app.telemetry zachytáva priebeh požiadavky používateľa cez jednotlivé servery a lokality a zaznamenáva podrobné informácie o každej aplikácii, akou je napríklad čas vykonania a zotrvania v rámci služby, či predmet a doba trvania databázového dotazu. Popisuje pritom príslušnú cestu cez systém, čím pomáha rýchlo a presne identifikovať kritické body a aplikovať opatrenia.

Výkonné a dostupné aplikácie sú rozhodujúcou podmienkou úspešného fungovania IT služieb. Na výnimočné situácie a odchýlky musí byť správca schopný rýchlo reagovať. S produktom Fabasoft app.telemetry má organizácia všetky úrovne služieb (Service Levels) neustále pod kontrolou. Individuálne nastaviteľné riadiace pulty jej poskytujú informácie o prevádzke všetkých kritických aplikácií.

Nástroje pre monitoring výkonnosti aplikácií pomáhajú IT oddeleniam vykonávať dohľad a kontrolu prevádzky kritických aplikácií v produkčnom prostredí – od pracovného miesta až po výpočtové stredisko. Incidenty je možné analyzovať bezprostredne a bez nutnosti následnej simulácie (reprodukcie incidentu). Možnosť priamej odozvy používateľov na Help Desk výrazne zjednodušuje riešenie problémov.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka