SK  |  EN

Fabasoft Mindbreeze

Slúži na rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

Produkt EntSearch je enterprise search riešením, ktoré ponúka konsolidovaný pohľad nad dátami z rôznych firemných databáz. Spoznajte výhody produktu EntSearch a vyberte si z veľkého množstva zaujímavých rozšírení, ktoré pomôžu zefektívniť prácu zamestnancov a optimalizovať chod spoločnosti.
Plnohodnotná podpora slovenského jazyka
Hľadáte riešenie, ktoré natívne podporuje slovenský jazyk. Už ste otrávení z nutnosti hľadať slová presne v tom tvare, v ktorom sa nachádzajú v dokumentoch? EntSearch vyhľadávač je riešenie presne pre Vás.

Vyhľadávanie bez diakritiky a veľkostí písma
Pri vyhľadávaní používatelia často nepoužívajú diakritiku alebo korektné veľkosti písma. Náš vyhľadávač si vie s týmito situáciami hravo poradiť.

Podpora synonymických výrazov
Naše riešenie dokáže automaticky vyhľadávať aj dokumenty, ktoré obsahujú príbuzné tvary hľadaného výrazu tj. slová sú synonymá.

Zvýrazňovanie hľadaných výrazov
Neviete prečo vyhľadávač vratil tie výsledky, ktoré zobrazil? Náš vyhľadávač zvýrazní časti dokumentov a Vy tak vždy presne viete prečo boli vrátené práve tie výsledky.

Podpora slovníkov so špeciálnym významom
Používate v rámci spoločnosti vlastné výrazy, ktoré sú špecifické len pre Vás? Boli by ste radi aby, boli tieto výrazy vo vyhľadávaní zohľadnené ako relevantnejšie pre používateľa? Aj takúto funkčnosť vieme jednoducho sprostredkovať už počas úvodnej fázy konfigurácie riešenia.

Uplatnenie používateľských práv
Riadený prístup k dokumentom je štandardnou požiadavkou našich klientov. Vyhľadávač vyhodnocuje prístupové práva používateľa v reálnom čase a tak sa používatelia dostanú len k dokumentom, ktoré sú pre nich určené.

Radenie výsledkov vyhľadávania
Radenie výsledkov vyhľadávania je štandardne realizované na základe relevancie dokumentu a vyhľadávacieho dopytu. Povedzte nám, čo je pre Vás relevantné a nastavte si EntSearch podľa Vašich kritérií alebo zoraďujte výsledky vyhľadávania podľa základných kritérií (čas vytvorenia dokumentu, čas poslednej modifikácie,…).

Kontextové menu
Vykonávajte akcie nad EntSearch jednoducho a pohodlne spôsobom aký je Vám známy z počítačových aplikácií. Súčasťou riešenia je kontextové menu, ktoré reaguje interaktívne na miesta s ktorými pracujete.

Náhľad na dokument
Chceli by ste vidieť obsah dokumentov z jedného používateľského rozhrania? Otravuje Vás neustála zmena grafického rozhrania a dlhé čakacie doby? EntSearch myslel aj na tento rozmer a preto na všetky výsledky vyhľadávania je možné sa pozrieť priamo z vyhľadávača.

Podpora písania komplexných dopytov
Ste náročným používateľom a píšete svoje dopyty komplexným spôsobom? Rozhranie vyhľadávača poskytuje vždy prítomnú nápovedu ako takéto dopyty tvoriť.

Vyhľadávajte nad rôznymi zdrojmi
Pracujete vo svojej práci s mnohými systémami? EntSearch má podporu pre sadu rôznych systémov, nad ktorými je možné vyhľadávať. Podporované dátové zdroje:

  • Fabasoft od verzie 2013
  • Sharepoint od verzie 2013
  • Filesystém
  • Webové stránky
  • Relačné databázy
  • Email – Špecializovaný konektor po dohode
EntSearch Silver EntSearch Gold EntSearch Platinum
Všetky vlastnosti EntSearch Core Všetky vlastnosti EntSearch Core Všetky vlastnosti EntSearch Core
Rozšírenie formulárové vyhľadávanie Rozšírenie formulárové vyhľadávanie Rozšírenie formulárové vyhľadávanie
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
1 konektor zo zoznamu existujúcich konektorov na 1 dátový zdroj 2 konektory zo zoznamu existujúcich konektorov na 2 dátové zdroje 3 konektory zo zoznamu existujúcich konektorov na 3 dátové zdroje
Licencia na 1 milión dokumentov Licencia na 5 miliónov dokumentov Licencia na 10 miliónov dokumentov
Single node inštalácia Distribuovaná inštalácia na 2 servery Distribuovaná inštalácia na 3 servery
x Rozšírenie štatistické prehľady Rozšírenie štatistické prehľady
x Rozšírenie auditné logovanie Rozšírenie auditné logovanie
x x Dve ľubovoľné rozšírenia zo skupiny:

Vyhľadávanie nad oskenovanými dokumentami
Anonymizácia dokumentov vyhľadávača
Vyhľadávanie vo viacerých verziách dokumentov
Klasifikácia dokumentov (bez extrakcie informácií)
Extrakcia menných entít

V prípade záujmu o cenovú ponuku, kontaktujte naše obchodné oddelenie V prípade záujmu o cenovú ponuku, kontaktujte naše obchodné oddelenie V prípade záujmu o cenovú ponuku, kontaktujte naše obchodné oddelenie

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka