SK  |  EN

Produkty rakúskej spoločnosti Fabasoft patria k technologickej a kvalitatívnej špičke pre Document Management, Workflow a Content Governance. Umožňujú konzistentnú, efektívnu a bezpečnú prácu s elektronickými dokumentmi v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého životného cyklu

Produkty

fabasoft-egov-suite
Fabasoft eGov-Suite

line

Systém na elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov.

VIAC O PRODUKTE >

fabasoft-folio

Fabasoft Folio

line

Univerzálny DMS/ECM systém pre správu dokumentov a pracovných postupov, určený najmä pre komerčné organizácie.

VIAC O PRODUKTE >

fabasoft-app-telemetry
Fabasoft app.telemetry

line

Sústreďuje detailné dáta o priebehu činnosti aplikácie a časoch odozvy distribuovaných softvérových aplikácií.

VIAC O PRODUKTE >

fabasoft-iarchive

Fabasoft iArchive

line

Umožňuje on-line archiváciu. Podporuje uchovanie, zabezpečenie a znovupoužitie archivovaných dát v autentickej podobe.

VIAC O PRODUKTE >

entsearch

EntSearch

line

Slúži na rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

VIAC O PRODUKTE >

infrastructure-manager

GDPR Suite

line

Softvérové riešenie problematiky GDPR poskytuje komplexnú správu celého cyklu ochrany osobných údajov v oblasti správy zdrojových systémov

VIAC O PRODUKTE >

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka