SK  |  EN
Sme softvérová spoločnosť zameraná na implementáciu systémov na správu dokumentov a riadenie procesov. Naše riešenia využíva viac ako 38 tisíc používateľov v desiatkach organizácií vo verejnom a súkromnom sektore od roku 2000.

Fakty

DWC Slovakia a.s.

Začínali sme v spoločnosti Andex, ktorá vyvíjala softvér pre lízingové operácie. Ale keďže priestor na trhu pre tento typ aplikácií sa rýchlo zapĺňal a náklady na vývoj presahovali výnosy z ich predaja, začali sme sa pozerať po iných možnostiach. Dospeli sme k názoru, že optimálne príležitosti ponúkajú informačné systémy na spracovanie a riadenie dokumentov a na nich postavené aplikačné nástroje. Rok 2000 bol pre nás kľúčový.

Veľkú pozornosť sme venovali výberu základnej technológie, nad ktorou by sme mohli vyvíjať aplikácie pre lokálny trh. Posudzovali sme viacero zahraničných riešení a nakoniec sme sa rozhodli pre rakúsku spoločnosť Fabasoft. V jej prospech hovorili reálne implementácie a cenová výhodnosť. Čoskoro sa nám podarilo získať prvých zákazníkov.

V úvode sme s Fabasoftom spolupracovali len na úrovni obchodného a implementačného partnerstva, neskôr sme s rakúskou spoločnosťou založili joint venture Fabasoft Slovakia s.r.o. . Po úspešnom rozbehnutí biznisu vznikla spoločnosť DWC Slovakia a.s. Vnímali sme to ako ideálnu príležitosť posunúť našu ponuku k lokalizovaným riešeniam na základe skúseností.

Neskôr sme sa dohodli na pokračovaní partnerskej spolupráce, ktorá dodnes dosahuje nadštandardnú úroveň. Osamostatnenie nám zároveń umožnilo pracovať aj s konkurenčnými technológiami. Vďaka tomu sme schopní ponúkať zákazníkom riešenia čo najlepšie prispôsobené slovenským reáliám. V súčasnosti tvoria naše portfólio z 90 percent produkty Fabasoftu, zvyšok tvoria konkurenčné riešenia.

V roku 2018 sa v rámci rozširovania portfólia rozhodla skupina Asseco Central Europe investovať aj do systémov na spracovanie a riadenie dokumentov a súvisiacich procesov a výsledkom bola akvizícia spoločnosti DWC.

„Spoločnosť DWC Slovakia je na slovenskom trhu silne etablovaná a disponuje riešeniami, ktoré v našom portfóliu zatiaľ nemáme. Pracuje s mimoriadne úspešnými technológiami, ktoré sa uplatnili aj v aktuálne najväčšom eGovernment projekte pre celú štátnu správu na spolkovej úrovni v Nemecku. Po skúsenostiach s požiadavkami a potrebami našich zákazníkov sme sa rozhodli obohatiť ponuku Asseco Central Europe o riešenia na báze Document Management System, Workflow a Content Governance. Zároveň by sme radi tieto riešenia umiestnili do medzinárodného priestoru práve prostredníctvom Asseco International” povedal Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe pri príležitosti podpisu zmluvy.

Tlačová správa 2.7.2018

Štandardizácia

Vďaka spolupráci s Fabasoftom spĺňame podmienky štandardizácie administratívnej výmeny spisov v orgánoch verejnej správy a samospráv platné v Európskej únii a teda aj v Slovenskej republike. Fabasoft je národným štandardom pre systémy riadenia dokumentov vo viacerých krajinách, pričom vlajkovými loďami sú implementácie v krajinách ako sú Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko a Veľká Británia.

Na Slovensku sú v súčasnosti legislatívne upravené štandardy pre oblasť registratúry, čiže spisovej služby. Pre implementáciu nástrojov registratúry musí byť vydaný certifikát Ministerstva vnútra SR. Presadzujeme, aby sa Fabasoft stal štandardom aj pre Document Management System, ktorý zvyšuje efektivitu verejnej správy a samospráv, prináša poriadok na pracoviská a sleduje celý životný cyklus dokumentu, od jeho podania až po vybavenie.

Ponúkame spôsob, ako orgány verejnej správy a samospráv môžu dosiahnuť predpísané štandardy v oblasti registratúry. Certifikované riešenia v praxi zvyšujú rýchlosť, efektívnosť a transparentnosť administratívnych procesov.
Produkty Fabasoftu úzko spolupracujú s inými informačnými systémami. Sú certifikované pre použitie s ERP riešeniami spoločnosti SAP a kancelárskymi a databázovými aplikáciami Microsoftu.

Výhody

Medzi evidenčnou a procesnou registratúrou je rozdiel. Prvá ponúka len aplikácie pre riadenie evidenčnej spisovej služby, ktoré obsahujú iba nástroje na registráciu a evidenciu dokumentov prijatých organizáciou. Procesná spisová služba predstavuje vyššiu úroveň, keďže jej súčasťou sú aj súvisiace schvaľovacie procesy. Obsahuje evidenciu, skenovanie, pridelenie spisového čísla, resp. čiarového kódu, ale aj nástroje na riadenie a kontrolu toku dokumentov v organizácii, ako sú schvaľovacie procesy, história zmien či dodržiavanie termínov daných legislatívou a internými smernicami.

Poskytujeme komplexnú procesnú registratúru. Legislatívne podmienky pre poskytovanie týchto systémov spĺňa na Slovensku len niekoľko dodávateľov. Platíte len za jednu technológiu, nie za prídavné moduly.

Ponúkame cenovo výhodné a odskúšané európske riešenie. Fabasoft je komplexný systém už v štandardnej verzii. To znamená, že po jeho implementácii už nebudete musieť dokupovať žiadne prídavné moduly ako v prípade konkurenčných riešení, čím znížite nielen obstarávacie náklady a servisné poplatky, ale zjednodušíte si aj prevádzku a údržbu systému.  Fabasoft má všetky nástroje integrované do jedného riešenia – Document Management System, workflow, integračnú platformu aj archív. Nepotrebujeme žiadnych partnerov, ktorí predražujú zákazku. Systém implementujeme sami v spolupráci so spoločnosťou Fabasoft.

Vážime si reálne referencie od zákazníkov, kde dostávame aktívnu spätnú väzbu na technológie v praxi. V Rakúsku na systéme Fabasoft funguje celá štátna správa. Na Slovensku už máme 55 000 reálnych používateľov. Sme jediní, kto na slovenskom trhu ponúka riešenia postavené na technológiách Fabasoftu. Patríme k jeho najúspešnejším partnerským organizáciám. Na základe dobrých vzťahov sme dosiahli špeciálne ceny pre našich dlhodobých zákazníkov.

Skúsenosti

Naše zručnosti s implementáciou technológií vo verejnej správe a privátnom sektore starostlivo budujeme od roku 2000. Zriadili sme pre túto oblasť špeciálny tím, ktorý tvoria špičkoví odborníci na jednotlivé zložky správy a riadenia dokumentov. Sú s nami vo firme už od jej založenia. Zamestnávame vyše 106 vlastných a 32 externých pracovníkov, tak aby sme vyrovnane pokrývali celé naše portfólio služieb.

Zavedením systému sa naša spolupráca so zákazníkom nekončí. Jedna vec je implementácia, pri ktorej využívame know-how nášho rakúskeho partnera, druhá podpora po spustení reálnej prevádzky. Technológie, ktoré zavádzame, dokonale poznáme. Poskytujeme naším zákazníkom systémovú, aplikačnú aj analyticko-vývojárskú podporu.

Každý zákazník je iný – má iné požiadavky a iné technologické prostredie. Všetkých však spája potreba štandardného, centrálneho a prehľadného riešenia a rýchleho prístupu k dokumentom a informáciám.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka