Podmienky používania webovej stránky

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom webovej stránky www.dwcslovakia.sk je spoločnosť DWC Slovakia, a. s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO 35 918 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 4134/B.

Za obsah webovej stránky zodpovedá spoločnosť DWC Slovakia, a. s., a používanie webovej stránky sa riadi slovenským právom. Hosting prevádzkuje spoločnosť M7, s. r. o., na základe predmetu činnosti zapísaného v OR SR.

Informácie uvedené na tejto stránke slúžia na informovanie o spoločnosti DWC Slovakia a sú priebežne aktualizované. Majú informatívny charakter a v žiadnom prípade nie je možné na ich základe uskutočňovať rozhodnutia s právnymi dôsledkami voči zdroju poskytovaných informácií.

Používateľ webovej stránky
Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku a zotrváva na nej. Prehliadaním, t. j. používaním webovej stránky vyjadruje používateľ súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, stránku opustite.

Odkazy na iné webové stránky
Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované inými subjektmi a za podmienok uvedených na príslušných webových stránkach. Odkazy so forme linkov sú uvedené s cieľom poskytnúť komplexné informácie v relevantnej oblasti. Za obsah webových stránok uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nesie zodpovednosť ich príslušný prevádzkovateľ.

Autorské právo
Webová stránka je chránená autorským právom. Prevádzkovateľ webovej stránky udeľuje povolenie na kopírovanie textu alebo jeho častí iba na nekomerčné použitie a za predpokladu, že citácie v takto vytvorených dokumentoch budú označené príslušným zdrojom, čiže uvedením názvu webovej stránky, a interpretované pravdivo a neskreslene.

Spracovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ nezískava ani nespracováva osobné údaje používateľov webovej stránky pri prehliadaní stránky v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zadávané cez aktívne rozhranie na podstránke Ponuka pracovných miest sa spracovávajú v spoločnosti DWC Slovakia, a. s., mimo úložiska tejto webovej stránky a o spôsobe ich spracovania sa môžete dozvedieť na podstránke Ochrana osobných údajov.

Povinné upozornenia
Na ukladanie tzv. cookies informácií a využívanie webovej analytiky je používateľ stránky upozornený lištou pri otvorení webovej stránky. Cookies sú textové súbory uložené v zariadení, z ktorého používateľ webovú stránku navštívi, a slúžia na technickú identifikáciu používateľov a následne na technické zlepšovanie webovej stránky. Technické cookies slúžia na podporu správneho zobrazenia stránky na zariadení a meranie počtu návštevnosti stránky. Odstránenie ukladania cookies sa zabezpečí nastavením priamo v prehliadači používateľa webovej stránky. Uvedenú povinnosť prevádzkovateľa o upozornení používateľov webovej stránky a využívaní cookies upravuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Na získanie štatistických informácií vo všeobecnej úrovni používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, ako je Google Analytics.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky a informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť v súlade s platnými právnymi ustanoveniami a predpismi v Slovenskej republike.

V Bratislave 1. 7. 2019