Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom webovej stránky www.dwcslovakia.sk je spoločnosť DWC Slovakia, a. s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO 35 918 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 4134/B.

Za obsah webovej stránky zodpovedá spoločnosť DWC Slovakia, a. s., a používanie webovej stránky sa riadi slovenským právom. Hosting prevádzkuje spoločnosť M7 s. r. o., na základe predmetu činnosti zapísaného v OR SR.

Informácie uvedené na tejto stránke slúžia na informovanie o spoločnosti DWC Slovakia a sú priebežne aktualizované. Majú informatívny charakter a v žiadnom prípade nie je možné na ich základe uskutočňovať rozhodnutia s právnymi dôsledkami voči zdroju poskytovaných informácií.

Používateľ webovej stránky
Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku a zotrváva na nej. Prehliadaním, t. j. používaním webovej stránky vyjadruje používateľ súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, stránku opustite.

Odkazy na iné webové stránky
Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované inými subjektmi a za podmienok uvedených na príslušných webových stránkach. Odkazy so forme prelinkov sú uvedené s cieľom poskytnúť komplexné informácie v relevantnej oblasti. Za obsah webových stránok uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nesie zodpovednosť ich príslušný prevádzkovateľ.

Autorské právo
Webová stránka je chránená autorským právom. Prevádzkovateľ webovej stránky udeľuje povolenie na kopírovanie textu alebo jeho častí iba na nekomerčné použitie a za predpokladu, že citácie v takto vytvorených dokumentoch budú označené príslušným zdrojom, čiže uvedením názvu webovej stránky, a interpretované pravdivo a neskreslene.

Spracovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ nezískava ani nespracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Povinné upozornenia
Na ukladanie tzv. cookies informácií a využívanie webovej analytiky je používateľ stránky upozornený lištou pri otvorení webovej stránky. Cookies sú textové súbory uložené v zariadení, z ktorého používateľ webovú stránku navštívi, a slúžia na technickú identifikáciu používateľov. Ich odstránenie sa zabezpečí nastavením v prehliadači. Uvedenú povinnosť prevádzkovateľa o upozornení používateľov webovej stránky a využívaní cookies upravuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky a informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť v súlade s platnými právnymi ustanoveniami a predpismi v Slovenskej republike.