SK  |  EN
V súlade s firemnými procesmi sú tu publikované  relevantné dokumenty obsahujúce vysvetlenia pojmov a týkajúce sa informačnej povinnosti, súhlasu, práv dotknutých osôb  podobne. S dokumentmi sa môžete oboznámiť po rozkliknutí nasledujúcich dokumentov.

Ochrana osobných údajov

Vážení návštevníci webovej stránky,

v sekcii Ochrana osobných údajov nájdete informácie o tom, ako spracovávame a archivujeme Vaše osobné údaje podľa zákona.

S dokumentmi sa môžete oboznámiť po rozkliknutí tu

Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať
– písomne na adrese DWC Slovakia a. s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
– elektronicky na adrese gdpr@dwcslovakia.sk
– osobne na divízii vnútornej prevádzky spoločnosti

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka