Realizovali sme desiatky úspešných projektov, kde výsledkom je dodávka funkčného a efektívneho softverového systému. Rozsah, trvanie a sofistikovanosť týchto projektov si vyžaduje profesionálny prístup k ich riadeniu, dôraz na odborné vzdelanie našich zamestnancov a využívanie všeobecne uznávaných metodických postupov.

Projektové riadenie

01

02

03

04

04

04

05

Projektové riadenie

Od vzniku spoločnosti DWC Slovakia sme úspešne realizovali viac ako 60 projektov. Majú väčšinou integračný charakter a zahŕňajú viacerých projektových partnerov a zložité softvérové a hardverové systémy, takže takáto komplexnosť si vyžaduje skúseného a erudovaného riešiteľa a integrátora.

Zabezpečujeme efektívny profesionálny projektový manažment a termínové, vecné a finančné splnenie projektu v zmysle zmluvných záväzkov. Projektový manažment však je okrem využívania overených metodických postupov najmä o ľuďoch – o kvalifikovaných a proaktívnych projektových manažéroch, plne dedikovaných na projekty, za ktoré zodpovedajú.

Procesné znalosti

Súčasťou projektov je projektový manažment, analýza, návrh architektúry riešenia, integrácia, kastomizácia a inštalácia systému, vývoj a programovanie, testovanie, realizácia skúšobnej prevádzky, dodanie dokumentácie, školenia administrátorov, školenia používateľov informačného systému, zavedenie do produktívnej prevádzky a podpora prevádzky. Úspešne sme takto zvládli rozsiahle, robustné a škálovateľné systémy, využívané desiatkami až tisícami používateľov v danej inštalácii.

Verejná správa

Naše riešenia pre oblasť spracovania dokumentov sú v prevádzke na mnohých ministerstvách, centrálnych úradoch a vyšších územných celkoch v rozsahu stoviek používateľov v jednej inštalácii.

Realizovali a implementovali sme dokument manažment systému a automatizovanej správy registratúry v súlade s požiadavkami slovenskej legislatívy s využitím workflow, riešenia viacerých procesných oblastí, modulov podporujúcich životný cyklus rôznych typov dokumentov, skenovania všetkých prichádzajúcich dokumentov, vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb a integrácia na externé systémy, napríklad SAP alebo Identity Management. V prípade vyšších územných celkov systém podporuje aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC .

Komerčné organizácie

Realizácia a implementácia dokument manažment systému, skenovanie dokumentov, procesné spracovanie špecifických typov dokumentov, napríklad doručených faktúr v integrácii na ekonomický systém.