Infrastructure Manager for Fabasoft eGov/Folio

Nástroj pre centralizovanú správu, zber udalostí a sledovanie vzniknutých udalostí v rámci IS Fabasoft

Infrastructure Manager for Fabasoft eGov/Folio je nástroj pre centralizovanú správu, zber udalostí a sledovanie vzniknutých udalostí v rámci informačného systému produktov Fabasoft, od renomovanej spoločnosti DWC Slovakia a.s., ktorá sa už dlhé roky špecializuje na oblasť spracovania dokumentov a s nimi súvisiacich procesov – a to nielen v oblasti verejnej a štátnej správy (eGovernment), ale aj v komerčnej sfére.

Infrastructure Manager for Fabasoft eGov/Folio umožňuje centrálnu správu informačného systému produktov Fabasoft cez jednotné a prehľadné GUI, s možnosťou priamej interakcie s web rozhraním Fabasoft eGov/Folio.

 

Použitie produktu:

  • pri realizácií údržby rozsiahlých implementácií informačného systému produktov Fabasoft,
  • pre centralizovaný zber a sledovanie udalostí z operačných systémov serverov a ich prehľadnejšie a rýchlejšie vyhodnocovanie,
  • pre priamy prístup ku GUI web rozhrania Fabasoft eGov/Folio a pre kontrolu konzistentného nábehu služieb produktov Fabasoft eGov/Folio
  • pre centralizovanú správu kapacít perzistentných „cache“ úložísk, dočasných „temp“ úložísk a špecifických súborov na úrovni operačných systémov serverov produktov Fabasoft eGov/Folio

Pre viac informácii nás kontaktuje na: imff@dwcslovakia.sk