Fabasoft Mindbreeze

Slúži na rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

Fabasoft Mindbreeze dokáže prehľadávať rôzne dátové zdroje, ako sú e-mailové systémy, súborové systémy, databázy, DMS systémy, intranet alebo internet. Umožňuje zahrnúť do vyhľadávania aj externé dátové zdroje. Vďaka jednotnému prístupu ku všetkým podnikovým informáciám zobrazuje aj súvislosti, ktoré medzi nimi panujú. Na výsledky vyhľadania sa dajú aplikovať rôzne ďalšie nástroje, takže bezprostredne po nájdení informácie s ňou možno ďalej pracovať.

Informácie sú často roztrúsené v mnohých dátových zdrojoch. Fabasoft Mindbreeze výrazne urýchľuje ich hľadanie, čím šetrí čas používateľov. Samotné vyhľadávanie ale nie je všetko. Aby sa z dát stali relevantné vedomosti, je potrebné ich zrozumiteľne prezentovať a využiť existujúce vzťahy medzi informáciami. Nájdené dáta sa triedia podľa druhu a relevancie. Fabasoft Mindbreeze je kompetenčné centrum pre podnikové vedomosti.