Fabasoft Mindbreeze

Slúži na rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

Produkt EntSearch je enterprise search riešením, ktoré ponúka konsolidovaný pohľad nad dátami z rôznych firemných databáz. Spoznajte výhody produktu EntSearch a vyberte si z veľkého množstva zaujímavých rozšírení, ktoré pomôžu zefektívniť prácu zamestnancov a optimalizovať chod spoločnosti.

Viac informácií nájdete na stránke https://entsearch.sk.