SK  |  EN
Sme softvérová spoločnosť zameraná na implementáciu systémov na správu dokumentov a riadenie procesov. Naše riešenia využíva viac ako 55 tisíc používateľov v desiatkach organizácií vo verejnom a súkromnom sektore.

Fakty

DWC Slovakia a.s.

Začínali sme v spoločnosti Andex, ktorá vyvíjala softvér pre lízingové operácie. Ale keďže priestor na trhu pre tento typ aplikácií sa rýchlo zapĺňal a náklady na vývoj presahovali výnosy z ich predaja, začali sme sa pozerať po iných možnostiach. Dospeli sme k názoru, že optimálne príležitosti ponúkajú informačné systémy na spracovanie a riadenie dokumentov a na nich postavené nástroje. Rok 2000 bol pre nás kľúčový.

Pokračovanie >>

Brožúra na stiahnutie

Predstavenstvo

Ing. Peter Axamít

predseda predstavenstva

Manažment

Branislav Hačko

generálny riaditeľ

OR SR

Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I Oddiel:
Sa vložka číslo: 4134/B

DWC Slovakia a.s.

Začínali sme v spoločnosti Andex, ktorá vyvíjala softvér pre lízingové operácie. Ale keďže priestor na trhu pre tento typ aplikácií sa rýchlo zapĺňal a náklady na vývoj presahovali výnosy z ich predaja, začali sme sa pozerať po iných možnostiach. Dospeli sme k názoru, že optimálne príležitosti ponúkajú informačné systémy na spracovanie a riadenie dokumentov a na nich postavené nástroje. Rok 2000 bol pre nás kľúčový.

Pokračovanie >>

Brožúra na stiahnutie

Predstavenstvo

Ing. Peter Axamít

predseda predstavenstva

Manažment

Branislav Hačko

generálny riaditeľ

OR SR

Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I Oddiel:
Sa vložka číslo: 4134/B

Štandardizácia

Ponúkame spôsob, ako môžu orgány verejnej správy a samospráv dosiahnuť predpísané štandardy v oblasti registratúry. Certifikované riešenia v praxi zvyšujú rýchlosť, efektívnosť a transparentnosť administratívnych procesov.

Pokračovanie >

Výhody

Poskytujeme komplexnú procesnú registratúru. Legislatívne podmienky pre poskytovanie týchto systémov spĺňa na Slovensku len niekoľko dodávateľov. Platíte len za jednu technológiu, nie za prídavné moduly.

Pokračovanie >

Skúsenosti

Každý zákazník je iný – má iné požiadavky a iné technologické prostredie. Všetkých však spája potreba štandardného, centrálneho a prehľadného riešenia a rýchleho prístupu k dokumentom a informáciám.

Pokračovanie >

Spoločnosť SAP je svetový líder v oblasti podnikového softvéru a súvisiacich služieb. Vedenie spoločnosti sídli v nemeckom meste Walldorf, pobočky sú vo vyše stotridsiatich krajinách sveta. Rozsiahle portfólio produktov je výrazne zastúpené aj na slovenskom trhu vo verejnej správe a mnohých oblastiach priemyslu, bankovníctva, telekomunikácii a služieb.
Pokračovanie >
Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Ústredné sídlo má v Redmonde v štáte Washington a prevádzkuje pobočky vo viac než sto krajinách. Produkty spoločnosti Microsoft, či už je to operačný systém platformy Windows alebo kancelárske balíky, sa využívajú prakticky v každej organizácii.
Pokračovanie >
Fabasoft ako popredná európska softvérová firma vyvíja a úspešne uplatňuje produkty u klientov vo verejnej správe a súkromnom sektore už dvadsaťpäť rokov. Riešenia zabezpečujú konzistentné, efektívne a bezpečné spracovanie elektronických dokumentov, spisov a záznamov. Sídlo spoločnosti je v Linzi a jeho zakladatelia sa v súčasnosti zúčastňujú ako vedúce osobnosti europskej inciatívy na podporu cloudových riešení a štandardov v tejto oblasti.
Pokračovanie >